HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


สนามสควอช

รายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้างสนามสควอช

การก่อสร้างตามมาตรฐานสหพันธ์กีฬาสควอชนานาชาติ (ISRF) ได้กำหนดมาตรฐานของคอร์ทสำรับการแข่งขันระหว่างชาติไว้ดังนี้

-ผนังด้านหน้าให้ก่อด้วยคอนกรีตหรืออิฐ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นที่มีพื้นผิวเรียบใกล้เคียงคอนกรีตหรือปูนฉาบ

-ผนังด้านข้างและด้านหลังให้ใช้วัสดุก่อสร้างเดียวกับผนังด้านหน้า สำหรับผนังด้านหลังเพื่อให้ผู้ชมสามารถชมการเล่นได้ อาจใช้กระจกใส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแทนได้

-ผนังทุกด้านให้ทาสีขาว  หรือสีค่อนข้างขาว  แผ่นสังกะสีให้ทาสีขาว  หรือสีค่อนข้างขาว  และทำด้วยวัสดุที่เมื่อกระทบจะมีเสียงดังก้องแผ่นสังกะสีดังกล่าว ให้ตัดขอบบนเรียบหรือมนโค้งและตีเส้นแถบสีแดงขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร(2 นิ้ว)วัดจากขอบบนของแผ่นสังกะสี

-พื้นคอร์ทให้ปูด้วยพื้นไม้ ตามความยาวคอร์ท ไม่ให้ปูตามความกว้างคอร์ท  พื้นคอร์ทต้องรักษาระดับในแนวราบ

-พื้นที่ของผนังด้านหลังส่วนที่สูงเกินจากบริเวณที่กำหนดให้ใช้ในการเล่น (ถ้าสร้างผนังสูงเกินขึ้นไป)ให้ทำด้วยวัสดุที่เมื่อลูกกระทบจะมีเสียงดังก้อง

-เส้นทุกเส้นให้ใช้สีแดง

-ต้องเว้นที่ว่างโล่ง ไม่ให้มีสิ่งกรีดขวางเหนือผนังด้านหน้าไว้ โดยให้สูงเกินเส้นออกไปอีก 1.25 เมตรดังนั้นสำหรับผนังด้านหน้าต้องเตรียมระยะว่างโล่ง สูงจากพื้นคอร์ทไว้ 5.8 เมตร (19 ฟุต)สำหรับที่ระยะห่างจากผนังด้านหน้ามา 3.5 เมตร (12 ฟุต)  ให้เตรียมระยะห่างโล่ง สูงจากพื้นคอร์ทไว้ 6.4 เมตร (21 ฟุต)

-ในกรณีที่ทำฝ้าเพดานเป็นระนาบราบให้ใช้ระยะความสูง 6.40 เมตร (21 ฟุต)นี้เป็นเกณฑ์ ต่ำสุดกำหนดความสูงของฝ้าเพดาน

-ฝ้าเพดานให้ใช้สีขาว  หรือสีค่อนข้างขาว

-กำหนดแสงสว่างของไฟฟ้าภายในสนามให้มีแสงสว่างอย่างน้อย  500 ลักซ์

(อ้างอิงจากหนังสือคู่มือ กติกาสควอช ของการกีฬาแห่งประเทศไทย)

ขนาดสนาม

          ความยาว     9.75  เมตร (32  ฟุต )

          ความกว้าง  6.40  เมตร (21  ฟุต )

          ความสูงถึงขอบบนของเส้นคาด 1.83  เมตร (6  ฟุต )

          ความสูงถึงขอบล่างของเส้นออกผนังด้านหน้า 4.57  เมตร (15  ฟุต )

          ความสูงถึงขอบล่างของเส้นออกผนังด้านหลัง 2.13  เมตร (7 ฟุต )

          ระยะจากขอบของเส้นขวางถึงผนังด้านหน้า 5.49  เมตร (18  ฟุต )

          ความสูงถึงขอบบนของแผ่นสังกะสี 0.48  เมตร (19 นิ้ว)

          ความหนาของแผ่นสังกะสี (แผ่นเรียบหรือปลายบนมน)12.5-25 มิลลิเมตร (0.5-1 นิ้ว)

          ความสูงของเส้นออกผนังด้านข้าง-เส้นทะแยงที่ลากเชื่อมระหว่างเส้นออกของผนังด้านหน้า

          กับเส้นออกของผนังด้านหลัง

ช่องเสิร์ฟเป็นช่องที่ขีดล้อมรอบด้วยเส้นตรง 3 เส้นบนพื้นคอร์ท  โดยมีเส้นขวางคอร์ท  เป็นเส้นล้อมรอบ

ด้านใกล้ที่สุดจากผนังด้านหน้า   และผนังด้านข้างนับเป็นเส้นตรงล้อมรอบช่องเสิร์ฟเส้นที่ 4

ด้านในแต่ละด้านของช่องเสิร์ฟให้มีความยาว 1.60  เมตร ( 5 ฟุต 3 นิ้ว)

ขนาดและระยะต่างๆ ภายในคอร์ทให้วัดจากรอยบรรจบระหว่างผนังด้านหน้ากับพื้นคอร์ทเป็นเกณฑ์

เส้นทุกเส้นที่กำหนดเขตพื้นที่การเล่นให้เป็นแถบขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)

สำหรับเส้นอื่นๆ ให้เป็นแถบขนาดกว้างไม่เกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)  เส้นทุกเส้นให้ใช้สีแดง

สำหรับเส้นที่เป็นเขตออกบนผนังทุกด้าน  ควรจะเซาะเป็นร่องโค้งตลอดแนวความยาวของเส้นออกนั้น

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้างห้องสควอช
1. งานฉาบผนัง และติดตั้งไม้คิ้วโค้งบนผนัง 3 ด้าน
2. งานติดตั้งผนังเปลี่ยนเสียง
3. งานปูพื้นไม้ปาร์เกต์
4.งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งชุดแขวนโคมไฟ
5.งานติดตั้งฝ้ายิมซัมฉาบเรียบเพดาน
6. งานขัดพื้นและเคลือบน้ำมัน
7. งานติดตั้งโคมไฟพร้อมทดสอบ
8. งานติดตั้งกระจก SAFETY

งานฉาบผิวผนังและงานติดตั้งไม้คิ้วโค้ง(3 ด้าน)
                                ผนังสควอชต้องราบเรียบและแข็งสามารถรับแรงกระแทกจากการตีลูกได้โดยไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนโดยง่าย ความเรียบทำให้การควบคุมลูกเป็นไปตามต้องการของผู้เล่น

วัสดุฉาบผิวภายใน     ปูนทรายผสมเสร็จ ผสม CONCRETE  BONDING  AGENT

                 ฉาบผนังภายในห้องทั้งหมด

ฉาบด้วยปูนซิเมนต์ผสมชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผนังเดิมอย่างดีเยี่ยม

 ฉาบด้วยปูนผสมเสร็จ+น้ำยา CONCRETE BONDING AGENT+เส้น FIBER GLASS ความหนา 12  m.m.

-เคลือบแข็งผนังด้วย EPOXY ให้ได้ผิวเนียนสวย

-ติดตั้งไม้คิ้วสักขนาด กว้าง 50 m.m. หนา 10 m.m. คิ้วไม้มีลักษณะโค้งเว้าเพื่อให้ลูกหักเหเมื่อมากระทบ

โดยรอบห้อง 3 ด้าน ระดับติดตั้งตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ระบุในแบบ เพื่อเป็นเส้นแสดงลูกออก

-ทาสีน้ำมัน "สีแดง" บนคิ้วไม้โดยรอบ

งานติดตั้งผนังเปลี่ยนเสียง

                 ติดตั้งผนังเปลี่ยนเสียงด้านผนังด้านหน้าที่ลูกกระทบ ด้วยแผ่นไม้อัด 6 m.m.และกรุสังกะสีแผ่นเรียบตามแบบและรายละเอียด สูงจากพื้น 0.48 m.ความยาว 6.40 m.

งานติดตั้งพื้นห้องสควอช ระบบRUBBER SUPPORT PAD

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ติดตั้งปุ่มยางขนาดกว้างXยาวXหนา   บนแผ่นไม้อัดยางขนาด 4'x8' หนา 15 m.m.วางแผ่นไม้อัดที่ติดตั้งปุ่มยางเรียบร้อยแล้วโดยการเรียงติดกันให้เต็มพื้นที่
2. ขัดไม้อัดที่ปูแล้วด้วยเครื่องขัดไม้ให้ผิวไม้อัดหยาบเพื่อการแทรกซึมของกาว
3. ทากาว LATEXบนพื้นไม้อัด 15 m.m.ที่ปูและขัดเรียบร้อยแล้ว
4. ปูไม้อัดขนาด 4'x8' หนา 10 m.m.บนแผ่นไม้อัดหนา 15 m.m.โดยการปูเป็นแนวทแยงมุม 45 องศาและเว้นช่องตามแนวยาวของแผ่นไม้อัด 1 c.m.
5. ทำการยิงตะปูลมให้แผ่นไม้อัดติดกัน
6. ขัดไม้อัด 10 m.m.ให้ผิวหยาบเพื่อการแทรกซึมของกาว
7. ทากาว LATEX และเริ่มปูไม้พื้นหรือไม้ปาร์เก้ตามชนิดไม้ที่ได้เลือกไว้จนเต็มพื้นที่
8. ทิ้งระยะให้กาวแห้งสนิทเป็นเวลาประมาณ 15 วัน
9. ทำการขัดไม้พื้นจำนวน 4 เที่ยว
10. เคลือบแข็งด้วยน้ำมันเคลือบแข็งPOLY URETHANE  จำนวน 5 เที่ยว

งานติดตั้งฝ้ายิมซัมฉาบเรียบเพดาน
                เพดานภายในห้องติดตั้งฝ้ายิมซัมฉาบเรียบแบบโครงคร่าวสังกะสีพร้อมงานทาสีและงานเจาะช่องโคมไฟ

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

               ติดตั้งดวงโคมขนาด 400 W ยี่ห้อ WE-EF รุ่น SBR 460-T-400/H (หลอด METAL HALIDE)พร้อมตะแกรงสแตนเลสป้องกันลูกกระแทกกระจกและชุดแขวนโคมขนาดดวงโคม 5.20X38.20X20.00 ซ.ม.จำนวน 4 ชุด ต่อ 1 ห้อง ติดตั้งโดยวิธีการแขวนกับเพดาน ตัวโคมฝังอยู่ในฝ้า ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบแปลน การเดินสายใช้สาย THW ขนาด 2.5 SQ.m.m./1 ดวงโคม ติดตั้งโดยการรอยท่อเหล็กชนิดบาง (EMT)จากดวงโคมถึงสวิตซ์ควบคุมบริเวณทางเข้าห้อง (ไม่รวมสายเมนที่เข้ามาเชื่อมต่อ)

งานติดตั้งกระจก SAFET GLASS BACK-WALL
                   กระจก SAFET GLASS BACK-WALLผนังกระจกด้านหลังห้องสควอชมีความหนา 12 m.m.จำนวน 5 บาน พร้อมประตูติดตั้งต่อเนื่องเป็นผนังเดียวตลอด มีคีบรับ 4 แผ่น ระหว่างรอยต่อของกระจก เชื่อมประสานด้วยกาวซิลิโคลนพร้อมฉากยึดประกบเพื่อความแข็งแรงส่วนต่อกับผนังปูนและพื้นฝังด้วยอลูมิเนียม รูปUพร้อมอุปกรณ์ FITTING แบบประหยัด

                    โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า10 ปี ในการจัดสร้างสนามสควอชมาทั่วประเทศ การคัดเลือก วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า การทำงานโดยยึดหลักการ ความถูกต้องตามขั้นตอนที่มีมาตรฐาน ด้วยความซื่อสัตย์ คำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง สนามสควอชของท่านจะสวยงาม คงทน มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าการจัดสร้าง  พร้อมการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายให้ท่านตลอดไปถ้าท่านให้ความไว้วางใจให้บริษัท เจ.อี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดสร้าง

รายละเอียดการก่อสร้างห้องสควอช(ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับเหมา)

ขนาดห้อง(ห้องที่ยังไม่ฉาบปูน)ก่อนการส่งมอบ

        ความกว้าง                =    6.424   เมตร

        ความยาว                 =  10.125  เมตร

        ความสูง                  =    6.45    เมตร    (ความสูงจากพื้นที่ยังไม่ปูไม้ปาร์เกต์ถึงระดับฝ้าเพดาน)

ผนัง    ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านขวา ก่ออิฐให้ได้แนวดิ่งจากพื้นถึงระดับฝ้าเพดานโดยไม่ต้องฉาบปูน

          ด้านหลัง จากพื้นถึงระดับผนังส่วนบนเปิดเป็นช่องโล่งสูงจากพื้น 2.203 ± 0.01 m.

          (2.13+0.01+.053+0.01 m. =  2.203 m.)  ยังไม่ฉาบแต่ง

พื้น      -ระดับราบเรียบ ไม่มีแอ่ง

           -พื้นผิวแข็งแรง ไม่แตกร้าว,หล่อน,กะเทาะ

           -ผิวขัดมันหรือขัดเรียบลงฟอง

เพดาน   ฝ้าฉาบเรียบ (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ทำ)

             เจาะช่องไฟ 4 ช่อง (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ทำ) ตามแบบ

             ติดตั้งหลังจากงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ

             1. งานเดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ

             2. งานเหล็กแขวนโคมไฟแล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดแบบห้องสควอช

 

 

view(59)