HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


ระบบผิวมาสติก "Action Mastic Coat System"

        เป็นผิวสำหรับสนามเทนนิสที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกมีคุณสมบัติในการทนแดดทนฝนได้ดี  (ไม่ทนน้ำแช่ขัง) อายุการใช้งานยาวนานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ราคาในการทำถูกกว่าระบบผิวทุกชนิด บำรุงรักษาง่ายซ่อมได้ในราคาถูก,ถนอมลูก,ถนอมรองเท้า,ให้ความปลอดภัยแก่ผู้เล่น มีความคล่องตัวในการเล่น ใช้สีที่สดใสน่าเล่น

Mastic  SP    ความหนา 6 m.m.
ส่วนผสมผิวมาสติก    Flintkote +ปูนซิเมนต์+ทรายกลาง+น้ำ
ขั้นตอนการทำงาน
 1. ตรวจดูสภาพสนามว่าเป็นแอ่งหรือไม่ ถ้ามีแอ่งต้องเสริมให้ราบเรียบก่อนทำผิวมาสติก
 2. ทำความสะอาจผิวคอนกรีตจนปราศจากฝุ่นละอองและคราบน้ำมันเสียก่อน
 3. ทา Flintkote 50% ตลอดคอร์ท 1 ครั้ง และรอให้แห้ง
 4. เริ่มเทมาสติกตามแนวปรับระดับหนา 3 m.m. จำนวน 2 ครั้ง
 5. เมื่อเทมาสติกหมดทั้งคอร์ทแล้ว รอทิ้งไว้ 24 ช.ม.
 6. เริ่มลงมือบดผิวตลอดคอร์ท ด้วยลูกกลิ้งเหล็ก
 7. รอให้ผิวแห้งประมาณ 4 วันและตรวจดูความชื้นจึงเริ่มทาสีสนาม
 8. เริ่มทาสีสนาม 2 ครั้ง แต่ละครั้งต้องรอให้แห้งจึงทาต่อ

Mastic  NR        ความหนา 0.5-1 m.m.
ส่วนผสมผิวแร่ง    Flintkote +ปูนซิเมนต์+ทรายละเอียด+น้ำ
ขั้นตอนการทำงาน
 1. ตรวจดูสภาพสนามว่าเป็นแอ่งหรือไม่ ถ้ามีแอ่งต้องเสริมให้ราบเรียบ
 2. ทำความสะอาจผิวคอนกรีตจนปราศจากฝุ่นละอองและคราบน้ำมันเสียก่อน
 3. ทา Flintkote 50% ตลอดคอร์ท 1 ครั้ง และรอให้แห้ง
 4. ลงแร่งหนา 0.5-1 m.m.โดยผสมน้ำยา Concrete  Bonding  Agent
 5. ทิ้งผิวแร่งให้แห้ง
 6. ทาสีสนามบนผิวแร่ง 2 ครั้ง

 


view(250)