HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


วิธีการใช้สนามและบำรุงรักษา

1. ให้ใช้สนามเพื่อการเล่นกีฬาเท่านั้น
2. ให้ผู้ใช้สนามทุกคนสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬาหรือรองเท้าพื้นอ่อนหรือรองเท้าไม่มีส้น
3. ให้หมั่นทำความสะอาดทันทีที่เมื่อมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นควรกวาดฝุ่นและเศษผง,ใบไม้ออกทุกวัน
4. มูลนก,ยางไม้,ใบไม้,น้ำมันจะทำให้เกิดการหลุดร่อนของสีได้ให้ทำความสะอาดทันทีที่มีความสกปรก เกิดขึ้น
5. หลังฝนตกถ้ามีน้ำขังเป็นแอ่งให้ใช้ไม้ถูพื้นชนิดที่เป็นแผ่นยางไล่น้ำออกจากพื้นผิวสนาม (ปกติน้ำจะไหลออกหมดและแห้งเอง ไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังฝนหยุดตก เนื่องจากความลาดเอียงและราบเรียบของพื้นผิวสนามตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดความลาดเอียงไว้) กรณีที่เกิดจากพื้นสนามเป็นแอ่งมีน้ำขังหรือมีฝนตกเป็นเวลานานให้ช่วยไล่น้ำ อย่าปล่อยให้น้ำขังอยู่บนพื้นผิวสนาม เพราะจะเกิดคราบตะไคร้สีดำ และทำให้สี หลุดร่อนเสียหาย
6. อย่านำของหนักหรือแข็งวางหรือลากถูบนพื้นผิวหน้าสนาม ถ้าจำเป็นให้มียางรอง
7. ถ้าจะมีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า หรือรั้วตาข่าย ให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และเข้าสนามเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ให้เดินเฉพาะบริเวณโดยรอบอย่าเดินเข้าไปบริเวณเส้นคอร์ท ถ้าจำเป็นให้ใส่รองเท้าพื้นอ่อนหรือถอดรองเท้านั่งร้านหรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ให้มีกระดาษแข็งหรือแผ่นไม้อัดรองทุกครั้ง
8. น้ำมันทุกชนิดเป็นอันตรายต่อพื้นผิวเพราะสีที่ทาเป็นสีอะครีลิค
9. พื้นสนามสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำธรรมดาถ้าจำเป็นให้ใช้ผงซักฟองชนิดอ่อนขัดถูด้วยแปรงขนอ่อนเพียงเบาๆ ควรล้างทำความสะอาดทุกเดือน
10. ห้ามใช้ปั้มน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดโดยเด็ดขาด
11. ถ้าผิวหลุดร่อน,เสียหาย,ฉีกขาดมีการแตกร้าวสีหลุดร่อนให้ผู้ชำนาญการเท่านั้นเป็นผู้ซ่อมบำรุง

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด
ติดต่อ บริษัท แอ็คชั่น สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

view(61)