HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


การปูพื้นไม้ระบบ RUBBER SUPPORT PAD
สำหรับปูพื้นสนามกีฬาทั่วไปภายในร่ม

ขั้นตอนการรับมอบพื้นที่ก่อนการติดตั้งพื้น
1. ตรวจสอบความลาดเอียงและราบเรียบของพื้นคอนกรีตบริเวณที่จะทำการปูพื้นไม้
2. ถ้ามีความลาดเอียงหรือเป็นแอ่งต้องทำการเสริมแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งงานในส่วนนี้ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้จัดทำก่อนการส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทฯ
3. ตรวจสอบความชื้นของพื้นคอนกรีต ต้องแห้งสนิท
4. ทำการป้องกันปลวกโดยการฉีดน้ำยาบนพื้นคอนกรีต (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำ)

ขั้นตอนการติดตั้งพื้นไม้
1. ปูพลาสติกความหนา 0.07 mm. เพื่อกันความชื้นตลอดพื้นที่ ที่ทำการติดตั้งพื้นไม้ (เฉพาะพื้นคอนกรีตชั้นล่าง)
2. ติดตั้งปุ่มยางขนาดกว้าง x ยาว x หนา บนแผ่นไม้อัดยางขนาด 4'x8' หนา 13 mm. วางแผ่นไม้อัดที่ติดตั้งปุ่มยางเรียบร้อยแล้วโดยการปูเป็นแนวทแยงมุม
3. ขัดไม้อัดที่ปูแล้วด้วยเครื่องขัดไม้ให้ผิวไม่อัดหยาบเพื่อการแทรกซึมของกาว
4. ทากาว LATEX บนพื้นไม้อัด 13 mm. ที่ปูและขัดเรียบร้อยแล้ว
5. ปูไม้อัดขนาด 4'x8' หนา 13 mm. โดยการปูเป็นแนวทแยงมุม โดยสลับแนวทแยงกับไม้อัดด้านล่างและเว้นช่องตามแนวยาวของแผ่นไม้อัด 1 cm.
6. ทำการยิงตะปูลมให้แผ่นไม้ติดกัน
7. ขัดไม้อัด 8 mm. ให้ผิวหยาบเพื่อการแทรกซึมของกาว
8. ทากาว LATEX และเริ่มปูไม้พื้นหรือไม้ปาร์เก้ตามชนิดไม้ที่ได้เลือกไว้จนเต็มพื้นที่
9. ทิ้งระยะให้กาวแห้งสนิทเป็นเวลาประมาณ 15 วัน
10. ทำการขัดไม้พื้นจพนวน 4 เที่ยว
11. เคลือบแข็งด้วยน้ำมันเคลือบเข็ง POLY URETHANE จำนวน 5 เที่ยว
12. ตีเส้นคอร์ทกีฬาตามความต้องการ

 


 

view(123)