HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


ระบบผิวอะครีลิค "Action Acrylic Coat System"

       Acrylic NR
       เป็นระบบการเคลือบผิวด้วย Acrylic polymer 100% มีคุณสมบัติป้องกันการแตกร้าวได้บ้างเล็กน้อย สำหรับรอยแตกร้าวบนผิว (ไม่ใช่การแตกร้าวจากโครงสร้าง) กันน้ำและมีแรงยึดเกาะต่อแรงกระแทกมีความ เหมาะสมในการทำผิวหน้าสนามเทนนิสและสนามกีฬาเอนกประสงค์ทั่วไป ไม่หลุดร่อนหรือฉีกขาดได้ง่าย สามารถทำผิวให้หยาบหรือเรียบเนียนได้ตามต้องการ

วิธีการทำงานและขั้นตอนการติดตั้ง

 ตีเส้นสนาม  
 Action Coat Color  
 Action Super Latex+Cement+Silica  
 Action Super Latex  
 พื้นผิวที่เตรียมไว้แล้ว

งานตรวจสอบสภาพพื้นก่อนการติดตั้ง

  1. ตรวจสอบความราบเรียบและลาดเอียงของพื้นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์ให้ได้มาตรฐาน
  2. ตรวจสอบความชื้น, รอยแตกร้าว, ความแข็งแรงของผิวหน้า
  3. ตรวจสอบแอ่งน้ำขังบนผิวคอนกรีตหรือแอสฟัลท์โดยการฉีดน้ำให้ทั่วสนามปล่อยไหลทิ้งให้แห้งใช้เวลาประมาณ 1½-2 ช.ม. เมื่อพบแอ่งน้ำให้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อทำการปรับเสริมแอ่ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. ชั้นแรกทำการรองพื้นด้วยน้ำยา Action Super Latex เพื่อประสานพื้นเก่าและพื้นผิวใหม่
  2. ชั้นที่สองทับหน้าด้วย Action Super Latex ผสมปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์และSilica Sandเทลงบนพื้นผิว ทำการ ปาดลาก หรือคราดผิวให้เรียบได้ระดับตามต้องการ
  3. ชั้นที่สามทับด้วย Action Coat Color ผสมทรายซิลิก้า โดยการปาดหรือทาจำนวน 1 เที่ยว
  4. ชั้นสุดท้ายทับด้วย Action Coat Color โดยการปาดหรือทาจำนวน 1 เที่ยว
  5. ตีเส้นสนามตามต้องการด้วย Action Coat Color ตามมาตรฐานสนาม

 

 

 

 

view(180)